eduroam: Android


Android cihazlarda eduroam bağlantısı için gerekli ayarları aşağıdaki gibi yapınız.

  • EAP Yöntemi : TTLS
  • Aşama 2 için kimlik doğrulaması: PAP
  • CA Sertifikası : Doğrulama ( Do not validate)
  • Kimlik: Personel için DEU e-posta adresi, Yeni kayıt olan öğrenciler için isim.soyim@ogr.deu.edu.tr şeklinde verilen e-posta adresi eski öğrenciler için ogrencinumarasi@ogr.deu.edu.tr
  • Anonim Kimlik: Kimlik ile aynı
  • Şifre: DEBİS/e-posta şifreniz