Vizyon


Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Vizyonu,Üniversitemiz Bilgi İşlem alt yapısını dünyanın değişen teknolojik şartlarına denk olacak şekilde güncel tutmaktır.