Genel Tanıtım

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın temel politika ve önceliğini dışarıdan hizmet alınmaması, dışarıdan geleceklere, doğal ve içeriden olabileceklere karşı kesintisiz hızlı ve güvende veri kaybının en az olduğu bir bilişim sistemi sağlanmasıdır. Başkanlığımız afet durumlarında veri kaybını en aza indirmek için, gerekli afet planını hazırlamış ve yedekleme sistemlerini kurmuştur. Üniversitemiz otomasyon projeleri; daire başkanlığımızca yazılmakta ve desteklenmektedir. Genel olarak üniversitemiz bünyesinde bulunan sunucular daire başkanlığımızda kurulu bulunmakta ve bu sunucuların işletilmesi de Başkanlığımızca yürütülmektedir. Üniversite içindeki bilgisayar ve çevre birimlerinin, bakım, onarım ve teknik hizmetleri de Daire Başkanlığımızca takip edilmektedir.

BİD Bşk.da; 1 Daire Başkanı, 2 Şube Müdürlüğü şeklinde yönetilmektedir.2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Dairede 85 personel görev yapmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde destek talepleri kayıt altına alınıyor ve çözümleniyor.

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast