Yetki, Görev ve Sorumluluklar

07/10/1983 tarihli Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır;

Bu kapsamda;

Üniversitemizin tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek, bilgi işlem hizmetlerini geliştirme ve işletme çalışmalarını yönetmek,

Uç kullanıcılarla işbirliği yaparak Üniversitenin çalışmalarının geliştirilmesine destek vermek,

Yeni yazılımlar geliştirmek, mevcut projeleri devam ettirmek,

Gerekli bilgisayar, internet alt yapısını ve network sistemini hazırlamak, Network yönetim ve kontrolünü yapmak,

Ücretsiz e-mail adresi, ders laboratuvarlarının kurulması,

Üniversite içindeki bilgisayar ve çevre birimlerinin, bakım, onarım ve teknik hizmetlerini yapmak/yaptırmak bakım anlaşmalarını takip etmek,

Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için, bilgisayar destekli gerekli imkânları temin etmek,

Bilgisayarla ilgili konularda kalifiye eleman yetiştirmek için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak,

Bilgi İşlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin bir hizmet sağlamak,

Üniversitenin ihtiyacı olan her türlü bilgisayar ve donanımın satın alımı ile ilgili satın alma komisyonunda gerektiğinde teknik üyelik yapmak,

Yeni donanım ve yazılım teknolojilerini değerlendirmek ve üniversitenin gereksinmelerine uygunluğunu saptamak, standartlar ve yöntemler geliştirmek, bunları uygulatmak,

Üniversite web sayfasının hazırlanması ve güncellemesi,

Bilimsel ve teknolojik araştırmalar için, bilgisayar destekli gerekli imkânları temin etmek,

Güvenlik Kamera İzleme Sistemi; kurulum bakım ve takibini yapmak.

Akıllı kart ve DEÜ-HGS hizmetlerinin kurulum bakım ve takibini yapmak.

BİD Başkanlığında geliştirilen amaçlar çerçevesindeki tüm teknolojik gelişmeleri içeren değerlendirmeleri yapmak, ileriye dönük tedbirler almak ve öneriler sunmak,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

 

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast