Yazılım Projeleri


 • Araştırma Fon Saymanlığı Projesi
 • Ayniyat Projesi
 • Bilgisayar Envanteri Yönetim ve Kontol Projesi
 • Bütçe Projesi DEÜ .Net Projesi
 • DEÜ WWW ve DEBİS Erasmus Otomasyonu
 • Evrak Kayıt Bilişim Projesi
 • İnternetten Öğrenci Ders Kayıt Projesi
 • İzmir Ticaret Odası Projesi
 • Kan Merkezi Otomasyon
 • Sistemi Kütüphane Projesi
 • Maaş Projesi
 • Mediko Projesi
 • Muhasebe Projesi
 • Öğrenci Danışmanlığı Uygulaması
 • Öğrenci İşleri Projesi
 • Akademik Personel Projesi (Akademik CV)
 • Personel İşleri Projesi
 • Sevk Takip Projesi
 • Yapı İşleri Projesi
 • Yardım Masası Projesi
 • Yös Yerleştirme Projesi
 • Yabancı Diller Projesi
 • Yabancı Diller Soru Bankası Projesi
 • Yabancı Diller Optik Okuma ve Değerlendirme Programı
 • Yabancı Diller OYP – YLSY Projesi